جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

سه هزار میلیارد در برابر...


3,000,000,000,000 ؟
سه هزار میلیارد در برابر نداها و سهراب ها قطره ای در برابر دریاست...
سه هزار میلیارد در برابر جوانان و سرمایه های اصلی ایران که هر کدام در گوشه از زندان ها هستند هیچ است...
سه هزار میلیارد در برابر امید کوکبی فوق دکترای فیزیک اتمی که در زندان است دیده نمیشود...


دیکتاتور! حالا حالاها به این کشور و مردمش بدهکاری...
بدهی هایت را هیچ موقع نمیتوانی صاف کنی...ما تورا نخواهیم بخشید...

سرمایه اصلی این کشور این سه هزار میلیارد ها نیست...این دزدی ها ریز و درشت زیاد رخ داده...
سرمایه های اصلی این کشور این ها هستند:
جوانان کشته شده بعد از انتخابات 88: کلیک کنید
جوانان زندانی شده بعد از انتخابات 88: کلیک کنیدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر