جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

ترانه موسوی ...


ای کاش جنایات کهریزک و تجاوز به ترانه موسوی هم برایمان همچون حرکت شیث رضایی و نصرتی مهم بود...
در جامعه بسته و خفگان ایران زندگی میکنیم عقده های جنسی همه را دارد خفه میکند...حرکت زشت دو فوتبالیست خیلی برای جامعه ایران مهم شد...ولی تجاوز به دختری بیگناه در تجاوزگاهِ کهریزک که باید میلیون ها برابر برای مردم باشد در حال فراموشیست....
کاش ترانه موسوی برایمان انقدر مهم بود که هنوز هم فراموش نمیکردیم که چه به سر خواهرمان آوردند...

((آزادی بها دارد...))

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر