جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۱۷, یکشنبه

فرمانده سپاه: برای سپاه هیچ محدودیتی نیست


جعفری فرمانده کل سپاه: 
میزنیم...میکشیم...تجاوز میکنیم...دزدی میکنیم...باز هم کهریزک میسازیم...نداها میکشیم...مادران داغ دار میکنیم...باز هم اگر به موسوی و موسوی ها رای دهید، احمدی و احمدی ها را رئیس جمهور خواهیم کرد...ما آزادیم...رهبر معظم انقلاب دستور داده...رهبر گفته سپاه هرکاری بخواهد میتواند انجام دهد...
فرمانده کل سپاه: رهبری هیچ محدودیتی برای ما قائل نیست. کلیک کنید

۳ نظر:

  1. 2 تاتون تو کس ننتون خندیدین

    پاسخحذف
  2. این عقب مانده ها از این گوه ها زیاد می خورند.

    پاسخحذف
  3. جنگ مسلحانه تنها راه رهایی از این مستراحی است که این بچه مفعول های سپاه درست کرده اند همه سپاهی ها وبسیجیها باید شناسایی شوند تا درزمان مناسب خانه هایشان بر سرشان خراب شود اینها تعفن این ملت هستند وباید بمیرند

    پاسخحذف