جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

حاضرم پشت سر این آخوند ها نماز بخوانم...


نماز نمیخوانم ... روزه نمیگیرم ...اصلا مسلمان نیستم ... ولی دستغیب، منتظری، کروبی، و صانعی و... آخوندهایی هستند که حاضرم پشت سرشان بایستم و نماز بخوانم ... چون ترسو نیستند ... حداقل به اصول خودشان پایبند ... برای قدرت هرکاری نمیکنند ... طرفدار حق هستند ... جلوی دیکتاتور ایستاده اند ... آری ... من حاضرم پشت سر کروبی نماز بخوانم چون 230 روز است در بند دیکتاتور است و کم نیاورده و نخواهد آورد ... صانعی بود که به صراحت به حکومت گفت رای مردم را دزدیده اید ... من حاضرم پشت سر این آخوندها نماز بخوانم ....

فیلم هایی از سخنرانی های این آخوندهای ضد دیکتاتور:
صانعی: ( کلیک کنید ) دستغیب: ( کلیک کنید ) منتظری: ( کلیک کنید )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر