جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۲۵, پنجشنبه

این عکس از وقتی میرحسین را ربودند دیگر تکرار نشد ...


این عکس از وقتی میرحسین را ربودند دیگر تکرار نشد ...
امروز ۲۵ خردادِ ۹۱ را روزِ مرگِ "شورای هماهنگی راه سبز امید" بدانید. شورایِ نامرئی که اثری از میرحسین در آن نیست ...
میرحسینی که وقتی قلم به دست میگرفت صدها هزار و شاید میلیون ها نفر با دستبند و پارچه های سبزشان به خیابانها میامدند و آزادی را فریاد میزدند ...
25 خرداد 88 ، 30 خرداد 88 ، 16 آذر 88 ، عاشورای 88 ، 25 بهمن 89 ... این روزها را یادتان بیاورید که مردم ایران با چه شور و شوقی با دعوتِ میرحسین قدم به خیابان ها میگذاشتند و آزادی را فریاد میزدند ...
اما از وقتی میرحسین موسوی را ربودند، شورایی به نامِ "شورای هماهنگی راه سبز امید" تشکیل شد که ادعا میکرد نماینده میرحسین است ولی حتی بوی میرحسین را هم نمیداد!
شورایی که با دعوتهای عجیب مانند قدم زدن در پیاده رو جنبش سبز را زیر سوال برده است ...
شورایی که امروز ۲۵ خردادِ ۹۱ رسما حکم مرگش امضاء شد چون سبزها که هیچ، ماموران بسیج هم خودشان را اذیت نکردند و بیرون نیامدند و برایشان تره هم خرد نکردند !
 ملتِ سبز ایران بیدارند ... 
به امید آزادی میرحسین ...

۴ نظر:

 1. میرحسین موسوی مبارز وخستگی ناپذیر ولی اول دموکراسی بعد میر حسین

  پاسخحذف
 2. جهت اطلاع شما، عاشورای88 دعوتی از سوی میرحسین انجام نشد؛ مردم خود قدم به خیابانها گذاشتند!

  پاسخحذف
 3. هشدار هشدار هشدار
  گمنامیان عامل وزارت طلاعات میباشید
  نامبرده عامل دستگیری محمد رضا پور شجری(سیامک مهر) نویسنده وبلاگ گزارش به خاک ایران میباشد
  گمنامیان با طرح یک دوستی به نویسنده وبلاگ گزارش به خاک ایران اطلاعات او را در اختیار وزارت اطلاعات قرار داده و باعث دستگیری او شود
  در واقع این وظیفه و مسئولیت گمنامیان و وبلاگ او میباشد
  گمنامیان تنها وظیفه اش شناسایی افراد فعال و نویسندگان وبلاگ میباشد و نه افراد عادی مثل کامنتگذاران در وبلاگها
  دلیل اینکه او سالها خود را به نام گمنامیان معرفی کرده وحاضر نیست شخصیت حقیقی خود را به رغم خارج کشور بودن معرفی کند همین امر میباشد
  گمنامیان قصد داشت یک سایت مثل سایت بالاترین تاسیس کند که اول از همه باید پرسید بودجه هنگفت این سایت از کجا قرار بود تامین شود جز وزارت اطلاعات ،ضمن اینکه این طرح به دلیل لو رفتن گمنامیان به عنوان عامل وزارت اطلاعات رد میشود و زیرا که باعث میشود تعداد زیادی فعال سایت به صورت یکجا دستگیر شوند که تعداد بسیاری از انها را افراد غیر فعال و به زعم وزارت اطلاعات فاقد ارزش دستگیری تشکیل میدادن به همین علت این طرع در وزارت اطلاعات رد شده
  تا تمام انژی نامبرده بر روی افراد فعال همچون پور شجری متمرکز باشد
  اطلاع رسانی کنید
  اطلاع رسانی کنید

  پاسخحذف
 4. به يك خبر فوق سري دست پيدا كردم
  تاريخ امتحانات دانشگاههاي كل كشور به دستور وزارت اطلاعات به بعد از 25 خرداد منتقل شد
  همونطور كه ميدونيد بسياري از طرفداران طراز اول جنبش سبز دانشجويان هستند
  و همانطور كه ميدانيد درس خواندن اكثر دانشجويان ايراني شب امتحاني است
  بدين ترتيب و با اين مكر، رژيم ايران از راه پيمايي ولو كم جمعيت جلوگيري نمود

  پاسخحذف